Sheer Driving Pleasure

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Σπανός ΑΕ, που εδρεύει στην Λεωφ. Συγγρού 299, στην Αθήνα (ο "Έμπορος") είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  που σας αφορούν, τα οποία επεξεργάζεται στο πλαίσιο παροχής προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο Έμπορος είναι εξουσιοδοτημένος έμπορος του Ομίλου ΒΜW, πλην όμως είναι ανεξάρτητη επιχείρηση και δεν ανήκει στον Όμιλο BMW. Δραστηριοποιείται κάνοντας νόμιμη χρήση των σημάτων και των μαρκών  του Ομίλου BMW στο πλαίσιο της σύμβασης και δικαιώματος διανομής και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε σχέση με τα προϊόντα του Ομίλου.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της BMW Hellas Εμπορία Αυτοκινήτων Α.Ε. ("BMW Hellas") ή της BMW Austria Bank GmbH - Athens branch ("BMW FS") σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις εν λόγω εταιρείες του Ομίλου BMW.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και οι όροι της ενδέχεται εκάστοτε να επικαιροποιούνται και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενό της και να ελέγχετε αυτό για τυχόν αλλαγές.

 

Πως συλλέγονται τα Δεδομένα σας

Ο Έμπορος επεξεργάζεται  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είτε μας παρέχετε  απευθείας εσείς είτε μας διαβιβάζονται από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του Ομίλου BMW και συγκεκριμένα από την BMW HELLAS, μεταξύ άλλων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, π.χ. μέσω της ιστοσελίδας του Εμπόρου για να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Ομίλου BMW.
 • Όταν αγοράσετε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία απευθείας από εμάς.
 • Όταν συναινέσετε  στις ενέργειες μας με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση, π.χ. συμπληρώνοντας μία κάρτα απάντησης ή εισάγοντας διαδικτυακά δεδομένα στην ιστοσελίδα μας.
 • Όταν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε εμάς από εταιρείες του Ομίλου ΒΜW ή άλλα τρίτα μέρη.
 • Όταν άλλοι εμπορικοί συνεργάτες νομίμως διαβιβάζουν σε εμάς τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.
 • Περιστασιακά, από τρίτα μέρη, που ενδέχεται να μας διαβιβάσουν νομίμως πληροφορίες σχετικά με εσάς ή στα αρχεία των οποίων μπορεί νομίμως να έχουμε πρόσβαση.

Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εν λόγω τρίτος έχει προηγουμένως λάβει γνώση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν πρέπει να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα.

Παρακαλούμε να μας βοηθάτε να τηρούμε ενημερωμένες τις πληροφορίες σας, ενημερώνοντάς μας για τυχόν αλλαγές των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

 

Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με εσάς

Οι κάτωθι κατηγορίες δεδομένων που σας αφορούν μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία:

(α) Δεδομένα Επικοινωνίας ► - ονοματεπώνυμο, τίτλος, αρχικά, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρ. φαξ.

(β) Προσωπικά Στοιχεία ► - αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, γένος, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, μέλη οικογένειας, άδεια οδήγησης (τύπος), εκπαίδευση, επάγγελμα, test drive, χόμπι, προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής, προτιμώμενος δίαυλος επικοινωνίας, αρ. πλαισίου οχήματος (VIN), όνομα εταιρείας.

(γ) Ενδιαφέροντα ► - πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου των οχημάτων που σας ενδιαφέρουν.

 

(δ) Χρήση Ιστοσελίδας & Επικοινωνίας ► - πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εάν ανοίγετε ή προωθείτε τις επικοινωνίες μας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που συλλέγονται μέσω cookies (η Πολιτική Cookies της εταιρείας μας που είναι διαθέσιμη [εδώ] [σύνδεσμος: Πολιτική Cookies] καθορίζει τις σχετικές λεπτομέρειες).

(ε) Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών ► - πληροφορίες που αφορούν αγορές, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας πελάτη, δεδομένων σύμβασης (π.χ. αριθμός σύμβασης, προσφερόμενες υπηρεσίες όπως υπηρεσίες υποστήριξης και επισκευής), πληροφοριών σχετικά με τη λήψη χρηματοδότησης από τη BMW FS, δεδομένων συναλλακτικής συμπεριφοράς (π.χ. συναλλαγές, πληρωμές, παράπονα).

 

(στ) Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη ► π.χ. ποσοστά ικανοποίησης πελατών, ληφθείσες προσφορές, δεδομένα αγοράς οχήματος συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου, της διαμόρφωσης, της ημερομηνίας αγοράς, της ημερομηνίας ταξινόμησης, του αριθμού πινακίδας, της ημερομηνίας παραγγελίας, της ημερομηνίας παράδοσης, του κατόχου του οχήματος, της τιμής αγοράς, πληροφορίες εγγύησης, υπολειμματική αξίας (residual value), προαιρετικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση (π.χ. οχήματα στο νοικοκυριό, χρήση υπηρεσιών κινητικότητας), στοιχεία αγοράς ανταλλακτικών, αξεσουάρ και προϊόντων lifestyle, δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τις επισκέψεις στο κατάστημα Εμπόρου (π.χ. αιτήματα, συμβουλευτική ενημέρωση, αρμόδιος σύμβουλος πωλήσεων, ιστορικό επισκευών), ιστορικό καμπάνιας/ αποτελέσματα καμπάνιας, ιστορικό παραπόνων, ιστορικό επισκευών.

(ζ) Χρήση Συσκευής και Υπηρεσίας ► πώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας (κινητό ή όχημα) και την υπηρεσία που παρέχεται στη συσκευή.

(η) Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος ► πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις τρέχουσες ρυθμίσεις του οχήματός σας (όπως ταυτοποιούνται από τον Αριθμό Πλαισίου Οχήματος (VIN)).

(θ) Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος ► Πληροφορίες αναφορικά με την απόδοση, σήμερα ή στο παρελθόν, του κινητήρα και των συστημάτων εντός του οχήματος, το επίπεδο στάθμης καυσίμων, την υπολειπόμενη απόσταση (με ελεύθερη ροή), δεδομένα RTTI

(δεδομένα εισαγωγής πλοήγησης), την εξωτερική θερμοκρασία, τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τη μέση ταχύτητα.

(ι) Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος/Συσκευής ► η τοποθεσία του οχήματός σας ή της κινητής συσκευής σας.

(κ) Δεδομένα που αφορούν την υγεία, στο πλαίσιο πώλησης οχημάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

Ποιοι είναι οι Σκοποί Επεξεργασίας & η Νομική Βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε μια από τις "νομικές βάσεις" και οφείλουμε να προσδιορίσουμε τις νομικές βάσεις επεξεργασίας σε σχέση με κάθε χρήση δεδομένων υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Επεξήγηση των νομικών βάσεων επεξεργασίας είναι διαθέσιμη [εδώ] [link με το κείμενο νομικών βάσεων στο τέλος της παρούσας]. Η νομική βάση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία κάθε χρήσης των δεδομένων σας αναφέρεται δίπλα σε κάθε σκοπό επεξεργασίας.

Υποστήριξη Πελατών και Μάρκετινγκ - για απάντηση σε ερωτήματα και για να ενημερώνεστε σχετικά με τα νέα μας και τις προσφορές [Άρθρο 6(1)(α) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ]

► Ο Έμπορος συλλέγει Δεδομένα Επικοινωνίας, Προσωπικά Στοιχεία και Ενδιαφέροντα, Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, Δεδομένα Χρήσης Ιστοσελίδας και Επικοινωνίας και μπορεί να χρησιμοποιήσει Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος και Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος, τις οποίες λαμβάνει από εσάς μέσω της ιστοσελίδας  του, από προφορικές και γραπτές δηλώσεις σας ενδιαφέροντος και της Υπηρεσίας ConnectedDrive ή μέσω τρίτων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι οποίοι τις έχουν νόμιμα αποκτήσει, με σκοπό να καθορίσει ποια νέα και ποιες προσφορές ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τις εν λόγω προσφορές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας μάρκετινγκ. Ο Έμπορος μπορεί να κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες στη BMW Hellas και στη BMW FS, για να ανταποκριθούν στα αιτήματά σας και να σας υποβάλουν πιο συγκεκριμένες - για εσάς - προσφορές. Με τη συναίνεσή σας θα συλλέξουμε τα παραπάνω στοιχεία και θα δημιουργήσουμε το εξατομικευμένο προφίλ σας μέσω στατιστικών διαδικασιών για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες προσφορές.

Η συναίνεση σχετικά με το μάρκετινγκ μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, όπως επίσης μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που έχουμε συλλέξει, με ισχύ για το μέλλον.

Πωλήσεις & Service Οχημάτων - για την επεξεργασία της πώλησης προς εσάς, τη διαμόρφωση και το service του οχήματός σας [Άρθρο 6(1)(β) και 6(1)(στ) ΓΚΠΔ] ►

Ο Έμπορος θα λαμβάνει Δεδομένα Επικοινωνίας, Στοιχεία Διαμόρφωσης Οχήματος, Τεχνικές Πληροφορίες Οχήματος και Πληροφορίες Πωλήσεων και Υπηρεσιών, καθώς και Πληροφορίες Ιστορικού Πελάτη, όταν αγοράζετε ένα όχημα ή όταν εκτελούνται σε ένα όχημα εργασίες συντήρησης ή επισκευής από αυτόν ως μέρος της πώλησης ή του service, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εγγύησης και ελέγχων, και θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να σας παρέχει τις υπηρεσίες που ζητάτε και θα σας ενημερώνει για θέματα που σχετίζονται με το όχημά σας. Η BMW Hellas και η BMW AG μπορεί να έχουν

πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες για την επίλυση τεχνικών ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω υπεύθυνοι επεξεργασίας μπορεί, επίσης, να λαμβάνουν περιορισμένες Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος κατά τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών επισκευής, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τα Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας [σύνδεσμος: Μέτρα Ασφαλείας Πληροφοριών Τοποθεσίας/ Location Information  Safeguards].

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των Πωλήσεων & Service Οχημάτων αποτελεί συμβατική υποχρέωση και η μη παροχή τους θα επηρεάσει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης ή και θα καταστήσει αυτή μη εφικτή.

Συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τα δεδομένα σας - για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας προς τις αστυνομικές, ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές και υπηρεσίες [Άρθρο 6(1)(γ) ΓΚΠΔ] ►

Ο Έμπορος υπόκειται στους νόμους της Ελλάδος και υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους εν λόγω νόμους. Η εν λόγω συμμόρφωση περιλαμβάνει την παροχή των πληροφοριών σας σε αστυνομικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και δικαστήρια, καθώς και τρίτους διάδικους σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες ή έρευνες οπουδήποτε στον κόσμο, όταν έχει τη σχετική υποχρέωση. Όπου επιτρέπεται, θα διαβιβάζουμε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα σε εσάς ή θα σας ενημερώνουμε πριν απαντήσουμε, εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας.

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη συμμόρφωση με δεσμευτικά αιτήματα για τις πληροφορίες σας αποτελεί εκ του νόμου υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το συγκεκριμένο αίτημα.

 

Ποιοι είναι οι Αποδέκτες των Δεδομένων σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.

Tα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μπορεί να διαβιβάζονται στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών:

(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ενδέχεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπό τις οδηγίες μας και για λογαριασμό μας ως εκτελών την επεξεργασία.

(β) Εταιρείες του Ομίλου BMW, συμπεριλαμβανομένων των ΒΜW HELLAS, BMW AG (München Petuelring 130, 80788 Μόναχο Γερμανίας), BMW Vertriebs GmbH, BMW Austria Leasing GmbH, BMW Austria Bank GmbH, Siegfried-Marcus-Straße 24, 5021 Salzburg, Austria, καθώς , και άλλων εταιρειών του Ομίλου BMW, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, εάν έχουν εφαρμογή.

(γ) Συνεργάτες και εξουσιοδοτημένα συνεργεία.

(δ) Εταιρείες που παρέχουν στον Έμπορο υπηρεσίες, όπως πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης ΙΤ, φιλοξενίας ΙΤ, κέντρου εξυπηρέτησης πελατών (Customer Interaction Centre).

(ε) Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, όπως κατά περίπτωση απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον εποπτικό πλαίσιο.

(στ) Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Παρόλο που η διαβίβαση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyber attacks), τόσο εμείς όσο και οι υπεργολάβοι μας και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τις εφαρμοστές απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων.

Όλες οι πληροφορίες που σας αφορούν αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές δικούς μας ή των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας (ή σε ασφαλή έντυπα αντίγραφα) και η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους υπόκεινται στις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας (ή ισοδύναμα πρότυπα των υπεργολάβων ή των συνεργατών μας).

 

Πως διασφαλίζουμε την Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Διασφαλίζουμε τα δεδομένα που σας αφορούν σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:

 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί διαβιβάζονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Επιπλέον, τα ευαίσθητα δεδομένα αποθηκεύονται μόνο σε κρυπτογραφημένη μορφή.
 • Τα συστήματα ΙΤ που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα ΙΤ παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε πρώιμο στάδιο.

Στην περίπτωση που σας δώσουμε (ή έχετε επιλέξει) κωδικό για την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας ή σε οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πύλη, σε εφαρμογές ή σε υπηρεσίες που προσφέρουμε, είστε υπεύθυνοι να τηρείτε τον εν λόγω κωδικό απόρρητο και να συμμορφώνεστε με κάθε διαδικασία ασφαλείας, για την οποία σας έχουμε ενημερώσει. Σας ζητούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανένα πρόσωπο.

 

Μέτρα Ασφάλειας Πληροφοριών Τοποθεσίας

Ορισμένες πληροφορίες μπορούν να προσφερθούν μόνο όταν δημοσιοποιείτε την τοποθεσία σας ή την τοποθεσία του οχήματός σας. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ' όψιν μας την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών τοποθεσίας.

Τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται στις Πληροφορίες Τοποθεσίας (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση ως μέρος της διαδικασίας  service του οχήματος):

 • Φυλάσσονται μόνο σε μορφή που σχετίζεται με εσάς ή το όχημά σας για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού στον οποίο έχετε συναινέσει
 • Λαμβάνονται μόνο ή παρέχεται πρόσβαση σε αυτές στην εν λόγω μορφή, όπου κρίνεται απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε ή όπου υποχρεούμαστε να τις τηρήσουμε ή/και παρέχουμε από το νόμο (και όπου απαιτείται να παρέχουμε τις πληροφορίες σε αστυνομικές αρχές ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο, θα σας ενημερώσουμε εκτός εάν η εν λόγω ενέργεια μας θα διακινδύνευε την αποτροπή ή τη διαπίστωση εγκληματικής ενέργειας ή εάν δεν επιτρέπεται να το πράξουμε).
 • Οι Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος και οι Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής δεν συνδέονται εκτός εάν απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που ζητήθηκε.Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Πληροφοριών Τοποθεσίας για σκοπούς ανάλυσης θα πραγματοποιείται σε σύνολα δεδομένων τα οποία έχουν καταστεί ανεπιστρεπτεί ανώνυμα.
 • Η BMW Hellas και η BMW FS ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις Πληροφορίες Τοποθεσίας Οχήματος, και η BMW AG μπορεί να έχει πρόσβαση στις Πληροφορίες Τοποθεσίας Συσκευής, μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. ConnectedDrive).

  Θα σας έχει παρασχεθεί λεπτομερής περιγραφή των πληροφοριών τοποθεσίας που λαμβάνονται για την παροχή υπηρεσίας που εξαρτάται από τις πληροφορίες τοποθεσίας όταν αρχικά αγοράσατε το όχημα ή ενεργοποιήσατε ή διαμορφώσατε την υπηρεσία ή την εφαρμογή (π.χ. ConnectedDrive ή Connected App). Παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν σας ότι ενδέχεται να αδυνατούμε να σας παρέχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών μας εάν περιορίσετε τη συλλογή των πληροφοριών τοποθεσίας σας.

 

Γγια πόσο χρονικό διάστημα Αποθηκεύουμε τα Δεδομένα σας

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον αντίστοιχο σκοπό επεξεργασίας και οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο συνδεδεμένο σκοπό (για παράδειγμα, όπου αφορούν την υπεράσπιση απαίτησης που έχει εγερθεί εναντίον μας). Επομένως, στην περίπτωση που τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, θα τα διατηρούμε έως ότου ο σκοπός με το μακρότερο χρονικό διάστημα λήξει, αλλά θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για τον σκοπό με το συντομότερο χρονικό διάστημα, μόλις παρέλθει το εν λόγω διάστημα. Πληροφορίες οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες, είτε καθίστανται ανεπιστρεπτεί ανώνυμες (και οι πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες μπορεί να διατηρηθούν) είτε καταστρέφονται με ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που σας αφορούν διατηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σας σχέσης με τον Έμπορο και, μετά τη λήξη αυτής, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ότι είναι δυνατό να εγερθούν αξιώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη ή, σε περίπτωση έγερσης αξίωσης, έως την αμετάκλητη επίλυση τυχόν διαφοράς. Ειδικά για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης και έως ότου ανακαλέσετε αυτή.

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα δεδομένα σας στα πρόσωπα που είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουν για το συγκεκριμένο σκοπό.

 

Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, σε Τρίτες Χώρες

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία κατά προτίμηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον γίνεται επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας

προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας και υπό την τήρηση κανόνων αμοιβαιότητας όπως προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο Καναδάς και η Ελβετία, έχουν ήδη θεωρηθεί επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρες που παρέχουν επαρκές και εφάμιλλο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Συνεπώς, η διαβίβαση δεδομένων σε αυτές τις χώρες δεν απαιτεί οποιαδήποτε ειδική άδεια ή συμφωνία.

Σε χώρες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, όπως η Ινδία ή η Ιαπωνία, είτε θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση είτε θα διαβιβάζουμε τα δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβατικές ρήτρες που επιβάλλουν αντίστοιχες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον παραλήπτη, εκτός εάν επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους νόμους για την προστασία προσωπικών δεδομένων να προβούμε στις εν λόγω διαβιβάσεις χωρίς την τήρηση αυτών των διατυπώσεων.

 

Τα Δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παρακάνω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Έμπορο, τηλεφωνικά στο 210 94 24 449,Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 -17.00, με e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 299, 171 22 Αθήνα.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων 210 94 24 449, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  εταιρεία και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: κ. Ηρώ Οικονομάκη.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.

Ο Έμπορος θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος ή, λαμβανομένης της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, εντός προθεσμίας δύο μηνών.

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρείας και Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τη χρήση από εμάς των πληροφοριών που σας αφορούν, επικοινωνήστε πρώτα με:

Έμπορος (Σπανός ΑΕ)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

κ. Ηρώ Οικονομάκη 

Νομικές βάσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η χρήση των πληροφοριών που σας αφορούν, όπως περιγράφεται ανωτέρω, επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τις ακόλουθες νόμιμες προϋποθέσεις:

 • Έχετε συναινέσει στη χρήση (θα σας δοθεί έντυπο συναίνεσης σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση και σκοπό επεξεργασίας και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας).
 • Όταν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η χρήση τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας
 • Όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας και ενδεικτικά για την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με τα οχήματα, την ασφάλεια των συναλλαγών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούμε το σκοπό της επεξεργασίας τους και δεν βλάπτουμε τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Όταν είναι απαραίτητη για τη υποστήριξη, άσκηση ή έγερση νομικών αξιώσεων εναντίον σας ή εναντίον τρίτου.

Μπορεί να υπάρχουν χρήσεις που επιτρέπονται βάσει άλλων νομικών λόγων. Στην περίπτωση αυτή, θα προσδιορίζουμε τη νομική βάση και θα σας ενημερώνουμε το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα λάβουμε γνώση της νέας αυτής βάσης επεξεργασίας.

Ανακαλύψτε περισσότερα

Κλείσιμο Ραντεβού Online
Αίτημα για Πληροφόρηση
Αίτημα για Test Drive
Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα